تخفیف ویژه برای صافکاری بیش از یه قسمت خودرو تا 2 میلیون تومان برای جزئیات بیشتر تماس بگیرید یا درخواست اعزام کارشناس

- Fixlab Auto Repair Services in Michigan, US

Free Inspection

Bring your car to FixLab today & let us do a free inspectionGet Directions

Car Maintenance

Proper maintenance helps extend the life of your vehicle.Find out More

Car Repair

Engine repair, tire fixes, steering & suspension needs...Find out More

Looking For a Place you can Trust to Keep your Vehicles Rolling. Find out More

FixLab Repair Since 1988.

An automotive repair business that was started in 1988 by St. Phan

Car Troubles? Car Solutions

Auto Parts, Wheels, Tires, Accessories… and Expert Auto Repair!
Tooltip Content
Tooltip Content
Tooltip Content
Tooltip Content
Tooltip Content
Tooltip Content
As always, very good service for the Recall notice, and some service also done at the same time. I just had to get the tires changes ( winter to summer ) - very quick. good service, I was out of there in 1.5 hours. great work Once again, Cherry was able to get the tires…
Patrick Webster
تماس بگیرید